Ako zahrnúť verejnosť

Úspešné stratégie umiestnenia produktov na trh vyžadujú spoločný zámer a ciele. Dobre koncipované programy propagácie cestovného ruchu by mali prilákať turistov do miest, kde môžu bezpečne pozorovať prírodu, a zároveň vynechať oblasti, kde by ich prítomnosť mohla byť nevhodná a deštruktívna k zraniteľným ekosystémom. Spraviť toto efektívne na rozpätí 90 000 hektárov, ktoré pokrýva poľské Barycs údolie vyžaduje integrované turistické informačné body a silné komunikačné programy. Vnútorná komunikácia je tiež dôležitá. Miestni obyvatelia musia mať šancu naučiť sa a byť súčasťou ochrany prírodného sveta okolo nich. Vytváranie silnej ekoturistickej ponuky založenej na kvalitných vidieckych turistických penziónoch a množstve kvalitných miestnych produktov je tiež dôležité.

AWSOM Powered