Archive for Novinky

návšteva Prácheňska

Prvá partnerská návšteva, kde sa už učilo, bola organizovaná koordinátorským parterom MAS Strakonicko. Bola zamaraná hlavne na hĺbkovú debatu o projektovom manažmente a výstupoch ale účastníci mali tiež možnosť naučiť sa o aktivitách koordinátorského partera a vidieť najlepšie príklady iniciatívy regionálnych značiek. Pre viac pozrite http://www.reviving.eu/cs/?p=39

Dni karpia 2012

“Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zorganizovalo 7. Festival kapra – Dni karpia. Dvojmesačný festival jedla, remesiel a folklóru zahŕňal viac ako tucet udalostí, ktoré boli organizované hlavne cez údolie Barycz (Barycz Valley). Pre viac informácií sa pozrite tu: http://dnikarpia.barycz.pl

AWSOM Powered