Partneri

Místní akční skupina LAG STRAKONICKO, o.s.

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice, Česká republika

Kontaktná osoba: Iva Chládková, projektový manažér, telefón: +420 734 458 229, e-mail: ichla@seznam.cz

http://www.strakonicko.net

MAS Strakonicko bola založená v roku 2004 ako občianske združenie s cieľom podporovať rozvoj vidieckych oblastí. Má 34 členov (obce, mimovládne organizácie a podnikateľov), 5 zamestnancov. Momentálne pokrýva 55 dedín a 2 mestá s celkovým počtom obyvateľstva cez 41 000. Oblasť ich pôsobenia je v juhozápadných čechách na vidieku vhodnom pre aktivity agroturizmu a bohatom na kultúrne dedičstvo a tradície, ale tiež trpiacom na nedostatok pracovných príležitostí, málo rozvinutom podnikaní, slabom marketingu pre miestnu produkciu, a neefektívnej nesúvislej propagácií oblasti. MAS Strakonicko dlhodobo spolupracuje s Fakultou ekonómie Univerzity Južných Čiech, ktorá zabezbečuje vzdelávacie aktivity. Veľmi dôležitý súčasný projekt je koordinácia špecifickej značky pre miestnych producentov PRACHEŇSKO regionální produkt (pod hlavičkou národnej Asociácie regionálnych značiek), jeden z dobrých príkladov aktivít ktoré spájajú podporu miestnej produkcie, oživenie tradícií, vzdelánie, kultúrne a sociálne aktivity. Miestna značka bola udelená zatiaľ 65 producentom a 12 poskytovateľom služieb.

Stichting Streekeigen Producten Nederland

Adresa: Churchillweg 106, 6706 AE, Wageningen, Netherlands

Kontaktná osoba: René de Bruin, telefón: +31 317 420224, e-mail: debruin@erkendstreekproduct.nl

www.erkendstreekproduct.nl

Nadácia pre regionálne produkty Holandska bola založená v roku 1999 s cieľom podporovať malých miestnych výrobcov a organizácie s produkciou a marketingom udržateľných regionálnych produktov. SPN je strešná organizácie s partnermi v 10 provinciách (z 12), reprezentujúca cez 400 malých výrobcov a rodinné farmy. Behom poslednej dekády organizovala SPN projekty, workshopy, tréningové kurzy a podporné aktivity pre a s členmi. Okrem toho, SPN podporovala rôzne skupiny s rozvojom ich organizácie a stratégií. SPN spolupracuje so vzdelávacími inštutúciami a školami.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka “Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

Adresa: pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, Poland

Kontaktná osoba: Marta Kamińska, člen rady, telefón: +48 503 74 03 44, e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

http://nasza.barycz.pl/

MAS a Rybárska MAS “Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (Parterstov údolia Barycz) bolo založené v roku 2004 v Milicz, kde je organizácia dodnes. MAS je umiestnená v jednej z najkrajších chránených oblastí Poľska, spája 8 obcí okolo rieky Barycz. Je to partnerstvo 3 sektorov zahŕňajúc verejnú správu, podnikateľov (hlavne farmárov a rybárov), a neziskové organizácie. Aktivity MAS sú determinované unikátnosťou vidieku s veľkými oblasťami rybníkov, lúk, a so vzácnym vtáctvom. Hlavná časť údolia Barycz je zahrnutá do prírodne citlivých oblastí, jednej zo 4 v Poľsku. Kvôli tomuto sa MAS sústreďuje na podporu ekoturizmu a miestnej potravinovej a remeselnej produkcie. MAS a Rybárska MAS ‘Partnerstwo dla Doliny Baryczy’ koordinuje svoju vlastnú regionálnu značku, ktorá je na podporu miestnych výrobcov kvalitných výrobkov a poskytovateľov k životnému prostrediu priateľských turistických služieb. Hlavným výsledkom parterstva môže byť považované úspešné oživenie lovu kaprov, ktoré je demonštrované hlavne cez pravidelné Dni kapra – dvojmesačný festival.

AGROEDUKA

Adresa: Hlavná 1, 911 05 Trenčín, Slovakia

Kontaktná osoba: Ing. Milan Michalička, podpredseda, telefón: +421 903473277, e-mail: agroeduka@agroeduka.sk

www.agroeduka.sk

AGROEDUKA je občianske združenie sídliace v Trenčíne s cieľom vzdelávať profesionálov v oblasti poľnohospodárstva a životného prostredia v rôznych oblastiach týchto disciplín a ich vzájomného prepojenia. Implementuje 5 vzdelávacícu programov z Programu rozvoja vidieka SR, ktoré sa sústreďujú nielen na profesionálne schopnosti ale aj všeobecné zlepšenie manažérskych schopností farmárov. AGROEDUKA tiež vytvorila a spravuje webový portal zameraný na vzdelávanie farmárov v širokej škále tém potrebných pre ich podnikanie. Ďalší projekt je zameraný na špeciálny tréning určený na zakladanie verejno-súkromných partnerstiev vo vidieckych oblastiach. Cieľové skupiny sú starostovia, podnikatelia v poľnohospodárstve a turistických službách, a únie obcí, ktoré budú vzdelávané v schopnostiach komunikácie a vedomosti na vytváranie medzisektorových partnerstiev. Samostatný vzdelávací program je určený na vzdelávanie manažmentu podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu. AGROEDUKA je tiež zapojená do ďalších projektov zameraných na podporu miestnej produkcie a regionálnej značky.

AWSOM Powered