Ako oživiť miestu hrdosť

Narastajúci záujem o zachovanie tradičných plemien a plodín je pozorovaný, nie len kvôli ich dôležitosti kvôli biodiverzite, ale aj z dôvodu ich špecifickej chute a kvalít produktov. V rámci modernizácie poľnohospodárstva v posledných dekádach, vedomosti o týchto tradičných plemenách a plodinách klesli, takisto ako ich hospodárska hodnota. Slovenské občianske združenie AGROEDUKA je aktívna vo vidieckych oblastiach a pravidelne komunikuje s farmármi, výrobcami poľnohospodárskych produktov a MAS zo Slovenska, ako aj pohraničných regiónov v Českej republike. Môže vymieňať skúsenosti z oblasti organickej poľnohospodárske produkcie tak živočíšnych ako i rastlinných produktov ako aj sadenia byliniek a produkcie bylinkových čajov.

AWSOM Powered