O nás

Nápad projektu vznikol z predchádzajúcej skúsenosti skupiny domácej značky v ČR, zhromaždenej pod strechou Asociácie regionálnych značiek ČR s vzdelávacími projektmi a medzinárodnou výmenou skúseností. Vidiecke oblasti reprezentujú väčšinu európskeho teritória a EÚ dáva veľký pozor na ich rozvoj, napriek tomu, že priepasť medzi na služby orientovanou meststkou populáciou a živými vidieckymi oblasťami, ktoré si s hrdosťou zachovávajú tradíciu a efektívne využívajú moderné technológie je väčšia ako kedykoľvek predtým.

Cieľom tohto projektu je zdieľať akékoľvek pozitívne skúsenosti s obnovením tradičných metód a spôsobom každodenného života v európskych vidieckych oblastiach nie len na zachovanie prírody, ale aj zdravého životného prostredia.

AWSOM Powered