Ako získať certifikáty pre vidiecke produkty

MAS Strakonicko ako koordinátorský partner implementoval počas 2 rokov projekt vlastnej regionálnej značky s cieľom podporiť lokálnych výrobcov kvalitných produktov, doteraz bolo ocenených 65 výrobcov. Regionálna značka je videná ako spôsob propagácie kvalitných miestnych výrobkov a služieb zhora nadol. Je založený na široko rešpektovanej schéme kritérií a vizuálnej identity. Zahŕňa širokú škálu produktov od remesiel, cez jedlo a regionálnu publicitu na zabezpečenie reprezentatívneho imidžu regiónu ako pre návštevníkov, tak aj pre ich obyvateľov.

AWSOM Powered