Ako propagovať vidiecke oblasti

Miestni producenti, výrobcovia kvalitných produktov a poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu priateľskému k životnému prostrediu sú väčšinou veľmi malé rodinné podniky bez skúseností s propagáciou, alebo s dlhodobým strategickým plánovaním ako získať pozíciu na trhu. Producenti hľadajú výrobné a spracovateľské schopnosti, tiež vyvíjajú nové komunikačné a marketingové stratégie pre predaj ich produktov. Holandské SPN a jeho parteri dosiahli pozoruhodné výsledky v tejto oblasti, ale vo všeobecnosti majú veľký záujem vo výmene vedomostí a skúseností s partnerskými organizáciami v európskych krajinách s cieľom naučiť a získať schopnosti a podporiť producentov malých rozmerov.

AWSOM Powered