Život na vidieku je ohrozený znižujúcou sa konkurencieschopnosťou miestnej poľnohospodárskej a priemyselnej produkcie. Vidiek sa vysídľuje, v lepšom prípade sa stáva dovolenkovým rezortom, v horšom sa stáva neobývaným. Návrat k tradičným spôsobom farmárčenia, domácností a remesiel alebo implementácia nových, k životnému prostrediu priateľských metód objavovania vidieku a miestnych zdrojov prírodných aj ľudských môže priniesť niekoľko pozitívnych vplyvov. Môže to priamo ovplyvniť miestne ekonomické prostredie vytvorením nových pracovných miest, takisto to môže byť nástroj na zvýšenie atraktivity oblasti ako turistickej destinácie čo môže znamenať dopyt po ďalších službách. K životnému prostrediu priateľský udržateľný manažment vidieka má mnohé pozitívne vplyvy na tak miestnych ľudí a návštevníkov a – v širšom kontexte – na zachovanie kultúrnej a prírodnej variability.

Učiace sa partnerstvá v ČR (31/10 – 02/11 2012)

Hlavnou témou návštevy bola podpora miestnych producentov cez regionálnu značku. Značka je venovaná miestnym remeselníkom, farmárom, výrobcom jedla a služieb cestovného ruchu. Koordinátor značky nazvanej PRÁCHEŇSKO regionálny produkt je MAS Strakonicko, hosťujúca organizácia a jeden z parterov tohto projektu.

návšteva Prácheňska

Prvá partnerská návšteva, kde sa už učilo, bola organizovaná koordinátorským parterom MAS Strakonicko. Bola zamaraná hlavne na hĺbkovú debatu o projektovom manažmente a výstupoch ale účastníci mali tiež možnosť naučiť sa o aktivitách koordinátorského partera a vidieť najlepšie príklady iniciatívy regionálnych značiek. Pre viac pozrite http://www.reviving.eu/cs/?p=39

Dni karpia 2012

“Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zorganizovalo 7. Festival kapra – Dni karpia. Dvojmesačný festival jedla, remesiel a folklóru zahŕňal viac ako tucet udalostí, ktoré boli organizované hlavne cez údolie Barycz (Barycz Valley). Pre viac informácií sa pozrite tu: http://dnikarpia.barycz.pl

AWSOM Powered