návšteva Prácheňska

Prvá partnerská návšteva, kde sa už učilo, bola organizovaná koordinátorským parterom MAS Strakonicko. Bola zamaraná hlavne na hĺbkovú debatu o projektovom manažmente a výstupoch ale účastníci mali tiež možnosť naučiť sa o aktivitách koordinátorského partera a vidieť najlepšie príklady iniciatívy regionálnych značiek. Pre viac pozrite http://www.reviving.eu/cs/?p=39

Comments are closed.

AWSOM Powered